YETKİ BELGESİ BAŞVURULARINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE UYGUNLUK BELGESİ OLMAYAN İŞLETMELER İÇİN DUYURUDUR

26 Ağustos 2022

    Bilindiği üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
     Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre (31.7.2023) sona erinceye kadar, "işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" yetki belgesi şartı olarak bu belgeler aranmaksızın işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.
    Bu itibarla; ekte bir örneği yer alan Taahhütname, İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sisteminde (İETTS) Ruhsat ve İşyeri Uygunluk Belgesi doküman türü ‘’Ruhsat ve İş Yeri Uygunluk veya Taahhüt Belgesi’’ bölümüne yüklenerek sistem üzerinden başvuru yapılabilecektir. Taahhütnamenin altına ek olarak kira sözleşmesi veya tapu senedi de eklenecektir. 

  İlgililere önemle duyurulur.

EK: TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ

TAAHHÜTNAME
TİCARET BAKANLIĞI
İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında 25 Ağustos 2022 tarihinde  yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre (31.07.2023) sona erinceye kadar söz konusu süre içinde “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile İşyeri Uygunluk Belgesi”ni  İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Sistemine veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğimi kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimi taahhüt ederim.
 
UNVANI                                    :
 
ADRESİ                                     :
 
TELEFON/FAKS                     :
 
VERGİ DAİRESİ                     :
 
VERGİ NUMARASI                :
 
ODA SİCİL NO                        :
 
 
 
 
 
TARİH                                       :
 
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER        :
                                                   
YETKİLİ İMZA/İMZALAR   :
 
FİRMA KAŞESİ                       : 
 
EK                                              : KİRA SÖZLEŞMESİ/TAPU SENEDİ