KOOPERATİF İNTİBAK İŞLEMLERİ

28 Şubat 2024
  7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır. hükmünü haizdir.


           Bu kapsamda, Bakanlığımız yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet örnek anasözleşme hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklenmiştir.

        
26 Ekim 2024 tarihine kadar yapılması gereken anasözleşme intibakına yönelik kaynaklar
 

  • 2022/04 Sayılı "İntibak İşlemleri Genelgesi"  için tıklayınız.
  • İntibak işlemine ilişkin  "İntibak İşlemleri Yönergesi" için tıklayınız.
  • İntibak işlemine ilişkin "İntibak Kılavuzu" için tıklayınız.
  • İntibak işlemine ilişkin "Yönetim kurulu kararı" örneği için tıklayınız.
  • İntibak işlemine ilişkin "Dilekçe" örneği için tıklayınız.