TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

13 Eylül 2022

 Bilindiği üzere 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği" gereğince İl Müdürlüğümüzce İzmir ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, İzmir İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Sicili ve Listesi” tabloda yer almakta olup Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 27/10/2021 tarih ve 68546802 sayılı yazısına istinaden bilirkişi listesinde yer verilen uzmanlık alanlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda bilirkişi bulunmaması halinde İl Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlere bağlı kalmaksızın her zaman sicil ve listeye aranan nitelikleri taşıyan bilirkişi kaydı yapılabilecektir.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.