Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi Başvuruları Hakkında Duyuru

02 Temmuz 2020

Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarafından 16.01.2020 tarih ve 50956147 sayılı yazı ile gönderilen genelgede ekli tablo ile mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlayan alanlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR
  Ulusal Yeterlilik Program Muafiyet Sağlayan Alan
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı(Seviye 4)  
Ön Lisans
 
1.Otomotiv
2.Otomotiv İşletme
3.Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
 
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu(Seviye 5)
 
 
 
Emlak Danışmanı(Seviye 4)
Ortaöğretim Emlak
Emlak Komisyonculuğu
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1.Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3.Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4.Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5.Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6.Taşınmaz Geliştirme
7.Gayrimenkul Geliştirme
8.Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9.Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10.Arazi Yönetimi ve Politikası
11.Tapu ve Kadastro
              
 
 
 
 
                  Sorumlu
 Emlak Danışmanı(seviye 5)
 
 
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1.Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3.Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4.Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5.Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama
6.Taşınmaz Geliştirme
7.Gayrimenkul Geliştirme
8.Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9.Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10.Arazi Yönetimi ve Politikası 11.Tapu ve Kadastro