TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN İNTİBAK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE VE YÖNERGE

09 Ocak 2023

4572 sayılı kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bağımsız Tarım Satış Kooperatifi veya Tütün Tarım Satış Kooperatifi’nin anasözleşme değişikliklerine intibakı için uygulanacak iş ve işlemler içeren 29/12/2022 tarihli 2022/5 sayılı genelge ve eki yönerge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge için tıklayınız ve eki yönerge için tıklayınız.