SÖZLEŞMELİ İŞLETMELER İÇİN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA ARANAN ŞARTLAR

06 Ocak 2021

Sözleşmeli İşletmeler İçin Yetki Belgesi Başvurusunda Aranan Şartlar:
1)Oda kayıt belgesi(son üç ay içerisinde alınmış)
2)Vergi levhası fotokopisi
3)Öğrenim durumunu gösterir belge
4)Mesleki yeterlilik belgesi(yönetmeliğin yayınlanma tarihinden önce bu işi yapan emlakçılar için halk eğitim merkezleri ya da MEB tarafından yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda alınan kurs bitirme belgeleri Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler için üniversitede emlakçılık ile ilgili bir bölüm bitirenlerin diplomaları kurs belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul edilecektir.)
5)Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının yetkili olarak atandığı tarihteki ticaret sicil gazetesi 
6)Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
7)Bağlı bulunduğu işletme ile yapılmış olan sözleşme(içerisinde bağlı olunan firmanın unvanı ve yetki belgesi numarası da yer alacak!)
8)Bağlı bulunulan işletmeye ait yetki belgesi.
Yetki belgesi başvuruları Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Taşınmaz Ticareti Başvuru Adresi:   https://ttbs.ticaret.gov.tr/