KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

05 Ekim 2021

Yetki belgesi başvurusu için gerekli evraklar 
1)Oda kayıt belgesi(son üç ay içerisinde alınmış)
2)Vergi levhası fotokopisi
3)Ustalık Belgesi
4)Vergi borcu yoktur yazısı(Yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla bu şartı sağlaması gerekir. Vergi borcu yoktur yazısı 15 gün geçerlidir. Yazı talep nedeni(Diğer seçilecek))
5) Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
6) Kuyumcularda ustalık belgesi yok ise tam zamanlı çalışan (en az 30 saat haftalık) SGK kayıtlarında görünmesi lazım)onun ustalık belgesi kabul edilir.
7)Adli sicil(sabıka)kaydında Yönetmelik kapsamında belirtilen suçların bulunmaması,
Yetki belgesi başvuruları Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Kuyum Ticareti Başvuru Adresi:   https://ktbs.ticaret.gov.tr/

İlgililere saygıyla duyurulur.