KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE USTALIK BELGESİ

ALIMINA İLİŞKİN YETKİ BELGESİ BAŞVURULARINDA KULLANILACAK OLAN TAAHHÜTNAME FORMU

03 Ocak 2022
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile ustalık belgesi alımına ilişkin yetki belgesi başvurularında kullanılacak olan taahhütname formu aşağıdadır.
 
 
TAAHHÜTNAME
TİCARET BAKANLIĞI
İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte 24 Aralık 2021 tarihinde yapılan değişiklik ile işletmelere ustalık belgesi alınması için verilen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde belirtilen 14.04.2021 tarihi itibariyle kuyum ticareti işi ile iştigal edenlerin ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verileceği, söz konusu süre içinde “Ustalık Belgesi”ni 31.12.2022 tarihine kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğimi kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimi taahhüt ederim.
 
UNVANI                                    :
 
İŞ ADRESİ                                :
 
TELEFON/FAKS                     :
 
VERGİ DAİRESİ                     :
 
VERGİ NUMARASI                :
 
ODA SİCİL NO                        :
 
 
 
 
 
TARİH                                       :
 
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER        :
                                                   
YETKİLİ İMZA/İMZALAR   :
 
FİRMA KAŞESİ                       : 
 
                                   
Form için tıklayınız.

İlgililere saygıyla duyurulur.