KURUMUMUZU DEĞERLENDİRİN

23 Aralık 2020

İzmir Valiliği Kalite Değerlendirme Sistemi (KALDES) Anketi

Bu anketler ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır.

Toplum Memnuniyeti : Kurumumuzun hizmetlerinden doğrudan hizmet alamayan veya dolaylı yoldan faydalanan kişilerin/kesimlerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bunun sonucunda kurumumuzun topluma yönelik faydalarını ve tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.

Hizmet Alan/ Vatandaş Memnuniyeti : Kurumumuzdan bizzat hizmet alan kişi/kişilerin verilen hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda hizmet kalitesini arttıracak eylemlerin planlanmasını hedefler. 

Çalışan Memnuniyet Anketi: İzmir Ticaret İl Müdürlüğü çalışanları tarafından doldurulacaktır.

Hizmet alanlar ve toplumla ilgili memnuniyet anketleri için tıklayınız.