KOOPERATİFLERE İLİŞKİN YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

03 Şubat 2022

14 Ocak 2022 tarih ve 31719  sayılı Resmi Gazete'de Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında yönetmelik yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik için tıklayınız

Ayrıca 1 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete'de  Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

İlgililere ve kooperatiflere duyurulur.