KOOPERATİFLER HAKKINDA GENELGELERE İLİŞKİN DUYURUDUR

21 Kasım 2022
 Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün Kooperatiflerin kuruluş ve değişiklik izin işlemlerinin yürütülmesi hakkındaki 2022/3 sayılı Genelgesi ile intibak işlemleri ile ilgili  2022/4 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. 
Söz konusu genelgelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

Kooperatif Kuruluş ve Değişiklik İzin İşlemlerinin yürütülmesi hakkındaki 2022/3 sayılı Genelge için tıklayınız.
Düzeltme Beyanı Formatı için tıklayınız.

İntibak İşlemleri ile ilgili 2022/4 sayılı Genelgesi için tıklayınız
İntibak Anasözleşmesi Hazırlama Yönergesi için tıklayınız.