KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

26 Temmuz 2022


  Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kapsamında, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik İl Müdürlüğümüze yapılan proje başvurularından Merkez Proje Komisyonunca uygun görülen 9 kooperatifin toplam 10 projesine ilişkin hibe sözleşmeleri, ilgili kooperatiflerle 20.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.  
 İl müdürümüz, Müdürlüğümüz personeli ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde İl Müdürümüz M. Çağrı ERGÜNEN, hibe sözleşmesine konu çalışmalarla alakalı kooperatiflerin temsilcilerine hitaben bir konuşma gerçekleştirilmiş, hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar dilemişlerdir.