KOOPERATİF GENEL KURULU BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

25 Temmuz 2022

Kooperatif genel kurulu için bakanlık temsilcisi talebi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenmektedir.

- Üzerinde kooperatif kaşesi ve çağrıya yetkili en az iki kişinin imzası bulunan dilekçe 
- Gündemi içeren yönetim kurulu karar fotokopisi
- Ticaret sicil müdürlüğünden yönetimin görevde olduğunu gösterir yazı
- Posta veya elden tebliğ listesi 
- Vezne alındısı
- Mesai içi 306,26 TL  mesai dışı 459,40 TL olan temsilci ücreti Ziraat Bankası Konak - IBAN TR44 000100 0776 000010005515 hesabına yatırılacaktır. (Temsilci ücreti her yıl değişmektedir.)
- Damga vergisi bilançolar için 102,00 TL, gelir tabloları için 48,70 TL'dir. 
- Başvurular toplantı tarihinden (toplantı günü hariç) en az 15 gün önce yapılacaktır. (Kooperatifler Kanunu'nun 47. maddesine göre ilansız olanlar hariç.)

İlgililere duyurulur.

Dilekçe örneği için tıklayınız