KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARININ 01.03.2021 TARİHİNE KADAR ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

30 Kasım 2020

      Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığının  02.10.2020 tarih 16230 sayılı Genelgesi  ile, Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarih 123 sayılı Kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmişti.
     İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 2020/138 sayılı kararına istinaden daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
     Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm kooperatiflerin genel kurulları da anılan karar doğrultusunda 01.03.2021 tarihine kadar yapılmayacak olduğundan İl Müdürlüğümüzce başvuru alınmayacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.