KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN DUYURU

03 Mart 2021

      İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 02.03.2021 tarih ve 2021/11 sayılı karara göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ilimizde kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,
     Ayrıca, denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğe/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanmasına, karar verilmiştir.
   Bunun yanında, 01.03.2021 tarihi itibariyle alınmaya başlayan genel kurullarda Bakanlık temsilcisi taleplerine ilişkin Bakanlığımızın talimatlarında ise, Covid-19 salgını dolayısıyla yapılamayan 2019 ve 2020 hesap yılı için tek çağrı ile aynı gün yapılabileceği, ancak her bir yılın damga vergisi, temsilci ücreti ayrı ayrı yatırılacağı, genel kurul çağrısında her bir yıla ait gündemin ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği, 2019 hesap yılına ait toplantının bitiminde akabinde 2020 yılına ait toplantının başlayacağı, her toplantı için ayrı ayrı tutanak oluşturulacağı, ayrıca birleşik genel kurul kararı almış kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurullarında ise bakanlık temsilci ücretlerini tek genel kurul için yatıracakları bildirilmiştir.
  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.