KOOP-DES BAŞVURULARI, 01.02.2021 – 28.02.2021 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

22 Ocak 2021

         Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı ( KOOP-DES ) kapsamında,
Bakanlık Makamının 19/01/2021 tarih Onayı ile, 2021 yılı için yine; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin bütçe imkanları ve ekli duyuru çerçevesinde KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görülmüş olup, başvurular 1 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
       Öte yandan, İl Proje Komisyonlarından geçerek Bakanlığımıza iletilmiş olan 2020 yılı bütçe imkanları çerçevesinde desteklenmesine yönelik Merkez Proje Komisyonu tarafından karara alınamayan projeler içinde talebin devam ediyor olması halinde ise tüm belgelerin güncel olarak hazırlanması ve diğer prosedürlerin tamamlanarak Bakanlığımıza tekrar iletilmesi gerekmektedir.
KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgeler "https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des" adresinde bulunmakta olup, yine, programla ilgili sorular "koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.
      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.