KADIN KOOPERATİFLERİNİN DİKKATİNE

04 Mart 2022

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında Başvurular 15 Şubat 2022- 15 Mart 2022 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılacak olup; son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Genel Müdürlüğümüze iletilen sorular doğrultusunda, aşağıda bahsi geçen hususlarda başvuruda bulunacak kooperatiflerce bilgi edinilmesi önem arz etmektedir.
 
Desteklenecek Proje Konuları:
 
Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

  1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
  2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
  4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,
destek verilecektir.
 
Nitelikli Personel İstihdam Desteği:
 
  • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları ve
  • Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları
konularında program kapsamında destek alan kooperatiflere verilmektedir.
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
 
  • Nitelikli personel istihdam desteğinden de yararlanmak isteyen kooperatifler makine ve/veya ekipman alımı ile yatırım malı alımı proje konularıyla birlikte başvuruda bulunmalıdır.
  • Program kapsamında hibe desteği alan kooperatifler aynı proje konusunda (yukarıda yer alan 4 adet proje konusunda) beş yıl içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz.