İNDİRİMLİ SATIŞLARDA ALDATICI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEMLER KAPSAMINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

12 Mayıs 2022

Bakanlığımızın "İndirimli Satışlarda Aldatıcı Uygulamaların Önüne Geçmek İçin Önlemler" başlıklı projesinin eylemlerinden birisi olan indirimli satış uygulamalarının denetlenmesi, yetkili kurum ve kuruluşların koordineli çalışması programının ilk toplantısı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürümüz Sayın Avni DİLBER'in teşrifleriyle 10 Mayıs 2022 tarihinde Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıya İl Müdürümüz Sayın M. Çağrı ERGÜNEN , Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya MUTLU ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adil ÖZYİĞİT katılımda bulunmuşlardır.