İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ HAKKINDA DUYURU

27 Ağustos 2020

15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, başvuru için gerekli olan evraklar;

  1. Oda Kayıt Belgesi
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
  4. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  5. Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
  6. İşyerinin satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarınında kapsama alındığı mali sorumluluk sigorta poliçesi
  7. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı (faaliyet konusunda oto galeri, oto showroom oto alım satımı ifadelerinden biri yer alacak şekilde)  güncellenmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi başvuruları; https://ietts.gtb.gov.tr/  adresinden yapılacaktır.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı 9 Haziran 2020 tarihinden önce olan firmalar için ilgili belediyelerden alınacak iş yeri şartlarının uygunluğuna ilişkin yazı ekteki şekilde olmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.