İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE GEREKLİ BELGELER

29 Ağustos 2019

13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtının ticareti Hakkındaki Yönetmelik 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan Yerler ve Bu Yerlerde Aranan Şartlar

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
 
YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
 İşletmenin Bulunduğu İlin Ticaret İl Müdürlüğüne Başvuru yapılacak
 

  1. Oda Kayıt Belgesi
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
  5. Mesleki Yeterlilik Belgesi
  6. Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri
  7. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
  8. İşyerinin satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarınında kapsama alındığı mali sorumluluk sigorta poliçesi

Yetki Belgesi İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Sistem üzerinden yapılmayan başvuralar kabul edilmeyecektir. Yetki Belgesi başvurusunda herhangi bir ücret alınmamaktadır. https://ietts.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
 
 
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS)  Uygulama Kullanıcısı Yardım Rehberi
 

 Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Kurumlar:
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilimizde

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi Telefon:0 232 482 11 65   İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59/514 Konak/İzmir 35210 / İZMİR adresinde belge vermektedir.

Ülkemizde bu konuda hizmet veren kuruluşlara 
http://eski-portal.myk.gov.tr/  linkinden ulaşılabilmektedir.


Müdürlüğümüze yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi başvuruları ve  sonrasında yapılan denetimlerde teslim alınan belgelerle ilgili olarak geri dönüşler elektronik posta adreslerinize yapılacaktır. Elektronik posta adreslerinizin sıklıkla kontrol edilmesi rica olunur.