KURUMUMUZU DEĞERLENDİRİN

31 Aralık 2020
Bu anketler ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır.

Toplum Memnuniyeti: Kurumumuzun hizmetlerinden doğrudan hizmet alamayan veya dolaylı yoldan faydalanan kişilerin/kesimlerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bunun sonucunda kurumumuzun topluma yönelik faydalarını ve tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.

Hizmet Alan/ Vatandaş Memnuniyeti: Kurumumuzdan bizzat hizmet alan kişi/kişilerin verilen hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda hizmet kalitesini arttıracak eylemlerin planlanmasını hedefler. Vatandaş mutluluğunu ilke edinen bir kamu yönetimi anlayışı, Devlet-Vatandaş ilişkilerini olumlu ve iş birliğine dayalı bir konuma getirecektir.


Hizmet alanlar ve toplumla ilgili memnuniyet anketi için tıklayınız.