KOOPERATİF GENEL KURULU SONRASI TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

26 Ağustos 2019

Genel kurul sonrasında bakanlık temsilcisine aşağıda belirtilen evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. 
- Evrak teslim dilekçesi tıklayınız
- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu tıklayınız
- Denetim kurulu raporu tıklayınız
- Mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin tebligat tıklayınız
- Mal bildirim formu tıklayınız
- Genel kurul teslim yazısı
- Bilanço gelir-gider tabloları ve varsa tahmini bütçe
- Damga pulu makbuzu alındısı
- Bakanlık temsilcisine verilecek bilgi formu tıklayınız