Kurumumuzu DeğerlendirinBu anketler ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır.

Toplum Memnuniyeti: Kurumumuzun hizmetlerinden doğrudan hizmet alamayan veya dolaylı yoldan faydalanan kişilerin/kesimlerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bunun sonucunda kurumumuzun topluma yönelik faydalarını ve tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.

Hizmet Alan/ Vatandaş Memnuniyeti: Kurumumuzdan bizzat hizmet alan kişi/kişilerin verilen hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda hizmet kalitesini arttıracak eylemlerin planlanmasını hedefler. Vatandaş mutluluğunu ilke edinen bir kamu yönetimi anlayışı, Devlet-Vatandaş ilişkilerini olumlu ve iş birliğine dayalı bir konuma getirecektir.

Hizmet alanlar, toplum ve çalışanlarla ilgili memnuniyet anketi için tıklayınız.