KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU 2021 YILININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

10 Mart 2021

     Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur.
     İl Proje Komisyonu 2021 yılının ilk toplantısını 09.03.2021 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hikmet DENGEŞİK başkanlığında İzmir Ticaret İl Müdürü Sayın Şahin ERSÜ, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin BİŞAR,  İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Sayın Oktay DARCAN, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Temsilcisi Sayın Sena GÜRSOY ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Halil KURT’un katılımıyla gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda İl Proje Komisyonunca Proje Değerlendirme Formundaki kriterlere göre değerlendirmeler yapılarak Bakanlığımız Merkez Proje Komisyonuna sunulacak projeler belirlenmiştir.